Monroe Intézet


A Monroe Intézetet (TMI) a 70-es évek elején Robert Monroe alapította. A TMI egy non-profit kutatási és oktatási szervezet, melynek célja az emberi tudat és az emberi jólét feltárása és fejlesztése. Az intézet világszerte méltán híres a különböző kiterjesztett tudatállapotok kísérletezésben, melyben egy úttörő hangtechnológia kifejlesztésé és használata segít, ami Hemi-Sync® néven vált ismerté.

 

A Monroe Intézet módszere nem tartalmaz semmilyen dogmát, nem vonatkozik és nincs alárendelve semmilyen hitrendszernek vagy vallásnak és nincs politikai vagy szociális állásfoglalása. Ugyanis a TMI modellek nem invázió jellegűek, a résztvevők mindig szabad akaratukat gyakorolják.

 

Az elmúlt 40 év során több tízezer ember vett részt az Intézet programjain, és milliók részesültek oktatási anyagainkból.  A Monroe Intézet tapasztalati programokat biztosít, melyben a személyes emberi tudat dimenzióinak feltárását kínálja, és a programjaiban való részvételre minden fajtájú, színű, hiedelmű és nemzeti vagy etnikai hovatartozású résztvevőt befogad.

Ugyanakkor a Monroe Intézet egy olyan kapocs a kutatásokra nézve, melyek az emberi tudat evolúcionális fejlődését kutatják, és nyilvánosan közzéteszi ezen kutatási eredményeket az érdeklődők számára.

 

Az Intézet arra a feltételezésre törekszik, hogy a koncentrált tudatosság az emberi tapasztalat főbb kérdéseire megoldásokat tartalmaz. Az ilyen tudat jobb megértése koordinált kutatási erőfeszítések révén érhető el, interdiszciplináris megközelítés alkalmazásával. Ezért az Intézet számos területen együttműködik a kutatókkal, különösen figyel az egyetemi és klinikai együttműködésekre, valamint a  saját Szakmai osztályával és Tanácsadói testületével.

Ezen kutatásoknak eredménye csupán akkor jelentős, ha gyakorlati alkalmazásai vannak – a kortárs kultúrának megfelelő értékkel rendelkezőek. Edukatív és kutató non-profit szervezet lévén, az emberi tudatmódosítás elkötelezettje. Az intézmény céljai közé tűzte ki, hogy minden emberi aktivitási szintre bevezessen olyan készségeket, melyek az emberiség sorsát és irányát konstruktív módon képes megváltoztatni.

 

Jelentős orvosi és egyetemi személyiségek közreműködésének köszönhetően, a klinikailag és tudományosan tesztelt Hemi-Sync® technológia, speciális kutatásokra való fokalízálást folytat. Ezenkívül  a Hemi-Sync® technológiát számos orvos, terapeuta, oktató és más szakember használja igen széles körű alkalmazással.

Ezek a kutatások nélkülözhetetlenek a Hemi-Sync® hangok speciális mintáinak kimutatására és a tudatra mért hatásaira nézve. Hosszú évek során ezen erőfeszítések sok individuális terméket hoztak létre a gyakorlati alkalmazások terén, mint: tudat-összpontosítás, a stressz kezelése, alvásjavítás, fájdalom-kontroll, gyógyulási folyamatok bevezetése és támogatása, mély meditációk, csak néhányat megemlítve.

 

Sok száz tudatmódosító technológiai termék létezik, amik elérhetőek a vásárlók számára, azonban kevés tud megmaradni egy alapos kutatás után.

A Monroe Intézet által használt Hemi-Sync® hangtechnológia egy nagyon előrehaladott eszköz, mely valós hatékonysága által emelkedik ki. Annak ellenére, hogy nagyon sok létező „tudat/agy” termék próbálja utánozni ezt a technológiát, sok tíz év kutatás és laboratóriumi vizsgálat során a Hemi-Sync® mindvégig utolérhetetlen maradt hatékonyságában.

 

TMI Látomása

Az emberiség globális ébredése.

 

TMI Missziója

Hogy megerősítse az együttműködést az egész világon, annak érdekében hogy előremozdítsák a széles körű tudat és az önfelfedezés feltárását.

 

“Awaking Consciousness” (A tudat ébredése)